datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

toggle

  1. preklopni
  2. prečka
  3. žabica
  4. klip-prekidač
  5. aktiviranje i deaktiviranje
  6. pokretna poluga
  7. mijenjati