datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

sound

 1. zvučni
 2. svirati
 3. tonski
 4. valjan
 5. zbuk
 6. zdrav
 7. zvučati
 8. sondirati
 9. zvučnog
 10. zvuk
 11. zvukovni
 12. zvoniti
 13. glas
 14. šum
 15. dubok
 16. sonda
 17. ispravan
 18. izmjeriti
 19. izmjeriti dubinu
 20. mjeriti dubinu
 21. nepovrijeđen
 22. odjekivati
 23. odred po zvuku
 24. pouzdan
 25. bez greške