datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

science

  1. znanosti
  2. znanost
  3. vještina
  4. učenost
  5. spretnost
  6. prirodne znanosti
  7. nauke
  8. nauka
  9. grana nauke
  10. znanstveno