datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

ruse

  1. osigurač
  2. lukavstvo
  3. lukavstvom