datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

rupture

  1. perforacija
  2. slomiti
  3. raskid
  4. pukotina
  5. prekid
  6. hernija
  7. kila
  8. prekinuti