datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

runner

  1. vjesnik
  2. valjak
  3. uzak
  4. trkač
  5. krijumčar
  6. kabel za koji je obješena kuka
  7. dug pokrivač
  8. izdanak
  9. kurir