datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

rummage

  1. premetanje
  2. pretraživanje
  3. preturanje
  4. traženje
  5. vaditi