datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

ruck

  1. mrštiti se
  2. bora
  3. svjetina
  4. nabor
  5. nabirati se
  6. besmislica
  7. gomila
  8. gomilati se
  9. gužva