datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

RS-232C

  1. serijsko sučelje za spajanje podatkovnih uređaja