datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

routine

  1. ustaljeni rad
  2. uobičajena praksa
  3. rutina
  4. program
  5. određen
  6. ustaljen