datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

router

  1. usmjernik
  2. usmjerivač
  3. sustav za usmjeravanje poruka kroz mrežu