datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

route

 1. pravac
 2. usmjeriti
 3. uputiti
 4. trase
 5. trasa
 6. smjer (puta)
 7. put
 8. prijenosna staza
 9. odaslati
 10. marš-ruta
 11. marš ruta
 12. kursom
 13. kursa
 14. kružno slanje
 15. cesta
 16. kurs