datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

rout

  1. ukorijeniti
  2. slatkovodna pastrva
  3. sjedjeljka
  4. razbiti
  5. poraziti
  6. izvlačiti
  7. iskopavati
  8. bučan sastanak
  9. bijeg
  10. rulja