datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

round

 1. okrugla
 2. zaobilaziti se
 3. upotpuniti
 4. tijekom
 5. kolo (prvenstveno)
 6. šetnja
 7. runda
 8. put
 9. okruglog
 10. okrugle
 11. zaokružiti
 12. kruženje
 13. okrugao
 14. kolo
 15. krug
 16. metak
 17. minobacačka granata
 18. naokolo
 19. oko
 20. okolo
 21. hitac