datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

round-trip time

  1. vrijeme obilaska
  2. vrijeme odziva (udaljenog računala)