datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

rotation of players

  1. izmjena mjesta
  2. rotacija igrača