datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

rotation

  1. rotacijom
  2. periodično
  3. okretanje
  4. smjenjivanje
  5. ponavljanje