datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

rotate

  1. vrtjeti se
  2. smjenjivati
  3. okretati se
  4. rotirati