datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

rotary

  1. koji se okreće
  2. koji se vrti
  3. obrtan