datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

rooted

  1. ukorijenjen
  2. ukorijenjene
  3. usađena