datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

roof

  1. utočište
  2. tavanica jame
  3. podići krov
  4. krov
  5. krovištem