datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

rogue

  1. hulja
  2. lupež
  3. nestaško
  4. nevaljalac
  5. šaljivdžija
  6. varalica
  7. vragolan
  8. vucibatina