datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

rock

 1. žila
 2. stijenske
 3. stijenska
 4. stijena
 5. sloj
 6. njihati se
 7. njihati
 8. ljuljati
 9. litica
 10. klatiti se
 11. hridina
 12. hrid
 13. greben
 14. naslaga