datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

robe

  1. svečana službena odora
  2. plašt
  3. odjenuti
  4. haljina
  5. ogrtač