datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

roar

  1. tresak
  2. urlati
  3. rika
  4. huka
  5. grmljavina
  6. buka
  7. bučati
  8. brujati
  9. zavijanje
  10. hučati