datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

road transport telematics

  1. telematički sustav cestovnog prometa
  2. telekomunikacijsko informacijski sustav cestovnog