datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

road

 1. putove
 2. ulica
 3. staza
 4. saobraćajnica
 5. put
 6. prometnica
 7. luka
 8. drum
 9. cestu
 10. cesti
 11. cesta
 12. sidrište