datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

road

  1. putove
  2. ulica
  3. staza
  4. saobraćajnica
  5. put
  6. prometnica
  7. luka
  8. drum
  9. cestu
  10. cesti
  11. cesta
  12. sidrište