datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

river

  1. rijeke
  2. rijeka
  3. riječni
  4. riječnih