datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

risk excess of loss

  1. reosiguranje viška pojedinačne štete