datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

rising

  1. koji raste
  2. ustanak
  3. strše
  4. podizanje
  5. izviru
  6. izlazak
  7. buna
  8. penju
  9. koji se diže