datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

rip

  1. rasjeći
  2. rascjep
  3. parati
  4. odcijepiti
  5. cijepati
  6. poderotina