datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

ring wrapping

  1. uvijanje prstena
  2. uvijanje prstena FDDI mreže da se izdvoji/zaobiđe