datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

rifle

  1. zarezivati
  2. harati
  3. urezivati
  4. žlijeb
  5. puška
  6. krasti
  7. brazdica
  8. skidati
  9. pljačkati