datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

rhyme

  1. rimovati se
  2. srok
  3. stihovi
  4. slika
  5. pjesmica
  6. pisati stihove
  7. pjesma
  8. rima