datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

reward

  1. plata
  2. plaća
  3. odmazda
  4. naknaditi
  5. nagrada
  6. odati priznanje