datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

revoke

  1. opozvati
  2. pobijati
  3. poništiti
  4. poreći
  5. ukinuti