datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

revise

  1. izmijeniti
  2. ponoviti
  3. ponovno pregledati
  4. ponovo pregled.
  5. preispitati
  6. preraditi