datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

review

 1. preispitati
 2. preispitivanje
 3. preispitivati
 4. prosuditi
 5. rasprava
 6. recenzirati
 7. revidirati
 8. pregledni
 9. smotra
 10. ponovni pregled
 11. revija
 12. ispitivati
 13. časopis
 14. pregled
 15. ispitati
 16. pregledavati
 17. izvješće
 18. kritika
 19. nadzirati
 20. ocjena
 21. ponovo ispitati
 22. pregledati
 23. članak