datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

review

  1. preispitati
  2. preispitivanje
  3. preispitivati
  4. prosuditi
  5. rasprava
  6. recenzirati
  7. revidirati
  8. pregledni
  9. smotra
  10. ponovni pregled
  11. revija
  12. ispitivati
  13. časopis
  14. pregled
  15. ispitati
  16. pregledavati
  17. izvješće
  18. kritika
  19. nadzirati
  20. ocjena
  21. ponovo ispitati
  22. pregledati
  23. članak