datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

reversal

  1. premještanje
  2. ukidanje
  3. poništenje
  4. preinačenje
  5. preokret
  6. promjena