datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

reverberation

  1. jeka
  2. odbijanje
  3. odjek
  4. odražavanje
  5. reverberacija
  6. višestruka jeka u zatvorenom prostoru