datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

revenue account

  1. godišnji obračun
  2. prijava prihoda