datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

revalued career average salary method

  1. metoda revaloriziranog prosječnog dohotka karijere