datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

reunion

  1. sastanak
  2. skup
  3. zajednički susret