datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

retrieve

 1. dohvat
 2. izvući iz datoteke
 3. ispraviti
 4. uspostaviti
 5. steći
 6. spasti
 7. prenijeti
 8. pronaći
 9. nanovo
 10. naći
 11. naći i poslati (naredba)
 12. naknaditi
 13. ponovo pronaći
 14. ponovno dobiti
 15. oporaviti
 16. obnoviti
 17. spasiti