datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

retrieval

  1. popravljanje
  2. dohvat
  3. pretraživanje (sadržaja pohranjene informacije)
  4. pristup