datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

retreat

  1. povući se
  2. odstupanje
  3. povlačenje
  4. utočište
  5. sklonište
  6. uzmicanje
  7. odstupiti