datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

retransmission timer

  1. brojač ponovljenih prijenosa
  2. vremenski sklop ponavljanja prijenosa