datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

retransmission

  1. ponovni prijenos poruke zbog neispravnog prijama
  2. retransmisija