datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

retract

  1. zavlačiti
  2. uzeti natrag
  3. uvući
  4. ukinuti
  5. odgađati
  6. odreći se