datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

retort

  1. pobijanje
  2. odgovoriti
  3. oštro odgovori
  4. uzvratiti
  5. ljutit odgovor